On es realitzen els tractaments

Les visites així com els tractaments que no necessitin ingrés hospitalari s'efectuaran al nostre centre de Blanes, pel contrari s'efectuaran al nou centre hospitalari USP Institut Universitari Dexeus de Barcelona.

Posteriorment les revisions es poden efectuar a Blanes o Barcelona.