Implants Facials

- Implants injectables reabsorbibles.

- Pròtesis facials.

Els implants injectables reabsorbibles són emprats la majoria de les vegades a la regió facial -encara que també poden ser beneficiosos en altres parts del cos- i són utilitzats per emplenar arrugues i línies d'envelliment, cicatrius d'acne o altres tipus de deficiències titulars. O per donar volum en llavis, pòmuls, mentó, mandíbula, angles mandibulars, etc.