Vibrolipo System

MODELAT AMB TERÀPIA VIBRACIONAL

La “vibrolipo” és l'últim en tècniques de remodelat corporal, és una tècnica segura, senzilla i eficaç. L'emulsió produïda, permet retirar el greix sense lesionar altres teixits, això representa una millor i més ràpida recuperació. També ens ajuda en zones de difícil accés i zones cicatriciales.

Es realitza sense punts de sutura, i normalment no precisa ingrés a l'hospital.

Com la liposucción no és un tractament de l'obesitat sinó que està destinada a corregir aquelles regions corporals en les quals persisteixen acúmulos grassos habitualment rebels als règims.

La tècnica consisteix a aplicar la tècnica de vibració de 10Hz, que millora el confort del pacient ja s'ha comprovat que afavoreix l'alliberament de endorfines.

Els principals avantatges per al pacient són:

  • Menor edema.
  • No deixa irregularitats.
  • Millor recuperació.
  • Menys dolor.
  • Menys hematomes.
  • Millor aspecte de la pell.

 

Mitjançant aquesta tècnica es pot aspirar greix de diferents regions corporals: malucs, cuixes, genolls, turmells, braços, abdomen, cara, etc. En algunes ocasions la tècnica es realitza en conjunt amb altres intervencions com ritidectomia, dermolipectomias, etc.

 

El seu cirurgià possiblement li recomanarà alguna peça de tipus compressiu (faixa o similar) durant un període més o menys perllongat després de la intervenció.

Un avantatge addicional de la tècnica és que la resección de greix que es practica és definitiva. S'admet que les cèl·lules grasses no tenen capacitat reproductora més enllà dels set anys, i que aquelles cèl·lules que s'han retirat s'han eliminat permanentment.