Liposucció, Lipoescultura

Liposucción-lipoescultura-barcelona5589Fins a fa pocs anys les deformitats de la silueta per acúmulos grassos localitzats no tenien una solució quirúrgica acceptable. Actualment no obstant això es pot recórrer a la tècnica de liposucción per corregir aquells acúmulos grassos localitzats en pacients de pes normal. La liposucción no és un tractament de l'obesitat sinó que està destinada a corregir aquelles regions corporals en les quals persisteixen acúmulos grassos habitualment rebels als règims.

 

La tècnica consisteix essencialment en l'aspiració del greix d'un àrea determinada mitjançant la introducció d'una cánula roma que està connectada a una màquina d'alt buit. Possiblement l'avantatge més important d'aquesta tècnica és que al relizarse l'aspiració del greix mitjançant una cánula; solament es precisa una petita incisió, que pot oscil·lar de 2 a 10 mil·límetres de longitud, per a introducció de la cánula. Com la incisió no precisa estar situada en el lloc exacte d'aspiració sinó que es pot situar a certa distància, permet ocultar la petita cicatriu en una zona poc visible. L'aspiració del greix es realitza practicant nombrosos túnels amb la cánula en el lloc premarcat.

 

És important per poder realitzar una liposucción adequada que la pell tingui una bona elasticitat a fi de que es pugui adaptar a la reducció del contingut gras sense deixar senyals externs de flacidez.

 

Mitjançant la tècnica de liposucción es pot aspirar greix de diferents regions coporales: malucs, cuixes, genolls, turmells, braços, abdomen, cara, etc. En algunes ocasions la tècnica es realitza en conjunt amb altres intervencions com ritidetomia, dermolipectomias, etc.

 

La liposucción habitualment es realitza sota anestèsia general encara que també peude realitzar-se sota anestèsia local amb sedació si l'àrea és més reduïda. Després de la intervenció, alguns cirurgians prefereixen utilitzar un embenatge elàstic adhesiu o una peça compressiu sobre la zona que s'ha tractat. És normal que apareguin cardenals a la zona aspirada. El teixit adipós romanent es edematiza pel traumatisme quirúrgic i sol trigar un temps considerable a recuperar el volum anterior. Per això, no s'han d'avaluar els resultats d'una liposucción abans que hagi transcorregut un mínim de tres mesos de la intervenció. Si l'elasticitat cutània estava disminuïda poden en algun cas quedar irregularitats o pqueñas depressions a nivell de la zona aspirada, que poden requerir una correcció addicional i eventual farcit per lipofilling (injecció de greix), massatges o tractaments locals addicionals.

 

El seu cirurgià possiblement li recomanarà alguna peça de tipus compressiu (faixa o similar) durant un període més o menys perllongat després de la intervenció.

 

Un avantatge addicional de la tècnica és que la resección de greix que es practica és definitiva. S'admet que les cèl·lules grasses no tenen capacitat reproductora més enllà dels set anys, i que aquelles cèl·lules que s'han retirat s'han eliminat permanentment. Això no vol dir que no pugui Vè. Tornar a engreixar, però ho farà harmònicament sense presentar els acúmulos grassos localitzats previs a la intervenció de manera que la silueta serà més regular i uniforme.