Lifting de Braços i Crural

bodylift-demolipectomias18025737.jpgLIFTING DE BRAÇOS (LIFTING BRAQUIAL)

Es tracta d'una tècnica quirúrgica encaminada a millorar l'aspecte de les extremitats superiors mitjançant resección de l'excés dermograso de cara interna de tots dos braços. El que pretenem amb aquesta cirurgia és aconseguir uns braços estilitzats i harmònics amb el cos. L'aspecte negatiu d'aquesta intervenció és la necessitat de deixar una cicatriu en la cara interna dels braços, en línia mitjana, o bé, una cicatriu en regió axil·lar però que ens donarà un resultat pobre de la cirurgia. Molts candidats a aquesta cirurgia són pacients que han sofert una pèrdua de pes important.

 

En la primera visita es valorarà l'aspecte de la pell, capacitat de retracció, excés dermograso de cara interna dels braços i estat general del pacient (malalties coadjuvants, presa de medicació, tractament anticoagulant, al·lèrgies, intervencions, prèvies, tabaquisme…). És molt important que tant en aquesta visita com en la següent vostè comuniqui al seu cirurgià què és el que espera obtenir d'aquesta cirurgia i que consulti tots els dubtes que tingui. D'aquesta manera serà més fàcil que el seu cirurgià li expliqui què possibilitats hi ha, què es pot esperar i què no es pot esperar d'aquesta cirurgia. Fins que no quedin ben establerts els objectius i els passos a donar es realitzaran tantes visites com fos necessari, doncs d'això depèn en gran parteix el resultat. Serà necessari un estudi preoperatori.

 

CIRURGIA

És una intervenció quirúrgica que requereix ingrés hospitalari, es realitza sota anestèsia general. La cicatriu quedarà oculta en l'aixella, o bé, en la línia mitjana de cara interna dels braços. De quiròfan sortirà amb un embenatge o faixa elàstica semicompresivo.

 

POSTOPERATORI

L'alta es podrà donar a les 12-24h. de la intervenció. La faixa elàstica haurà de mantenir-ho durant 4 setmanes. Durant el postoperatorio immediat la pacient haurà de fer repòs relatiu i prendre medicació (analgèsia, anti-inflamatorio, antibiòtic). Es recomana començar els massatges de drenatge limfàtic per disminuir la inflamació i l'edema postoperatori.

Es recomana evitar l'exposició solar, així com realitzar esforços físics durant 4 setmanes com a mínim.

 

LIFTING DE CUIXES (LIFTING CRURAL)

És un procediment quirúgico encaminat a millorar l'aspecte de les extremitats inferiors mitjançant l'eliminació de l'excés de pell i teixit adipós que pogués existir en la cara interna de les cuixes. A més de la millorança estètica que aconseguirem amb aquesta intervenció, també es milloraran aspectes higiènics.

 

Aquesta tècnica està indicada en pacients que han sofert una pèrdua important de pes, o bé en pacients amb obesitat. Habitualment s'associa a liposucción de la zona.

 

En la primera visita s'estudiaran les característiques de la pell, el cúmul gras, presència d'altres cicatrius i estat general de la pacient (al·lèrgies, malalties, presa de medicaments, hàbits tòxics com el tabaquisme…)

La pacient ens explicarà les expectatives que pretén amb aquesta cirurgia, tenint clar i assumint una cicatriu que quedarà en regió inguinal i regió subglútea. En ocasions quedarà una altra cicatriu en cara interna de les cuixes (línia mitjana).

 

CIRURGIA

És una intervenció que es realitza sota anestèsia general o anestèsia regional. Serà convenient l'ingrés hospitalari durant 24 hores després de la intervenció. Després de la resección de l'excés dermograso, que pot associar-se una liposucción. Després de la intervenció es col·locarà una faixa o mitjanes de comprensió que es mantedrán durant 4 setmanes.

 

POSTOPERATORI

Durant el postoperatorio immediat la pacient haurà de fer repòs relatiu i prendre medicació (analgèsia, antiinflamatorio….) Es recomanen els massatges de drenatge limfàtic per reduir l'edema postoperatorio. Deurà portar la faixa o les mitjanes de comprensió durant 4 a 6 setmanes.