FILOSOFIA

Fotolia_57835982_XS1387.jpgLa pacient ha de tenir plena confiança en nosaltres, per a això li aconsellarem que aprofiti al màxim nostres entrevistes, pregunti tots els dubtes que li puguin sorgir i entengui a tot moment el que el professional intentarà explicar-li. És important que el pacient tingui una idea clara i realista dels objectius que es poden aconseguir, les seves limitacions i els seus riscos a fi de prendre una decisió informada.

La filosofia de l'equip mèdic de la clínica podria resumir-se en el següent:

- Atenció personalitzada.

- Informació completa.

- Equip mèdic d'alt nivell.

- Màxima qualitat en els resultats.

- Tècniques de mínim risc.

- Recuperació ràpida.